Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2016-07-01 11.03

Nya arbetsmetoder ska ge en bättre vård vid samsjuklighet

Annela Major Eklund och Mattias Vejklint arbetar med länets utvecklingsarbete inom psykiatrin. Foto: Lisa Andersson.Personer med samsjuklighet, det vill säga både psykisk sjukdom och somatisk ohälsa, behöver ofta omfattande och samordnade insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Läs mer

2016-07-01 10.00

Agneta Karlsson om regeringens syn på jämlik vård

Agneta KarlssonAgneta Karlsson arbetar som statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström. På Utvecklingskraft kommer hon att berätta om hur regeringen jobbar för att vi ska få mer lika villkor inom vården - runt om i landet och mellan grupper.
Läs mer

2016-06-28 13.42

LabNytt - Kommande förändring för tuberkulos IGRA

Under hösten kommer en ny version av testet för tuberkulos IGRA.
Läs mer

2016-06-28 11.34

15 miljoner till kompetensutveckling inom integrationsområdet

Barn som pusslar. Foto: Lisa Andersson.Länets kommuner har tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats närmare 15 miljoner kronor i EU-stöd för att öka länets kompetens om integration.
Läs mer

2016-06-27 16.45

Möte med tidigare deltagare - Johan Björk

"Jag blir inspirerad av personer som vågar ta nya vägar för att utveckla vården", säger Johan Björk, Sektionen Chefläkare och patientsäkerhet, Region Jönköpings län.
Läs mer

Uppdaterad: 2015-08-11
Christina Jörhall, Kommunikation ledning