Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2016-09-26 14.20

Nytt Faktadokument: Nutrition - palliativ vård

Faktagrupp Palliativ vård har tagit fram ett nytt Faktadokument: Nutrition.
Läs mer

2016-09-23 13.53

Remisser - varicer

Remisser som rör kirurgisk behandling av varicer enligt nyligen fastställt Faktadokument ska skickas till Kirurgmottagningen, Länssjukhuset Ryhov för hela länet.
Läs mer

2016-09-23 11.36

Nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev handlar om campylobakterinfektioner och frågan om antibiotikaresistens på högnivåmöte i FN:s generalförsamling.
Läs mer

2016-09-23 10.47

Kurser i Statistica, Excel och EsMaker

Futurum erbjuder kurser i programmen Statistica, Excel och EsMaker för dig som forskar eller planerar att påbörja forskning.
Läs mer

2016-09-23 8.23

Utbildning i läkemedelshantering

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län inbjuder till en utbildning i läkemedelshantering. Utbildningen vänder sig till nya sjuksköterskor samt sjuksköterskor som önskar en repetition inom läkemedelsområdet, och som arbetar inom sluten vård, primärvård eller kommun i Region Jönköpings län.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-09-12
Christina Jörhall, Kommunikation ledning