Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2017-01-20 14.05

Stipendier till avgående studenter

Vinnarna av stipendier för Bästa student och Bästa uppsats vid Hälsohögskolans avslutning den 20 januari 2017. Foto: Lisa Andersson.Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.
Läs mer

2017-01-20 13.42

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Så här kring årsskiftet ser vi över en del statistik från ifjol, men blickar även fram mot det kommande året. Mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner är ett tydligt exempel på hur statistik hjälpa oss att arbeta på ett patientsäkert sätt. En nyhet på vår hemsida är att man nu kan hitta sammanställningar av länets tuberkulosfall.
Läs mer

2017-01-19 14.36

LabNytt - Nya provtagningskit för tuberkulos-IGRA

Måndagen den 23 januari 2017 byter vi till det nya provtagningskitet för tuberkulos-IGRA.
Läs mer

2017-01-18 10.54

Referenshanteringsprogrammet EndNote, våren 2017

Fler kurstillfällen och möjlighet att få support och enskild handledning.
Läs mer

2017-01-17 15.11

Ny version: Höftledsartros

En ny version av Faktadokument Höftledsartros finns nu publicerad.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning