Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2017-08-18 13.42

Mikael Ekholm disputerar den 22 september

Avhandlingens titel är: Haemostatic and inflammatory alterations in hypertension and hyperlipidemia, and the impact of angiotensin II
Läs mer

2017-08-17 14.04

Nationellt uppdrag för klinisk mikrobiologi

Fästingar på hudKlinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, har fått uppdraget som nationellt referenslaboratorium för borrelia, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, och för parasitologi, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Karolinska universitetssjukhuset.
Läs mer

2017-08-14 15.50

Nytt Faktadokument: Funktionella buksmärtor

Faktagrupp Barn och ungdomshälsa har tagit fram ett nytt Faktadokument: Funktionella buksmärtor.
Läs mer

2017-08-10 9.59

Greger Olsson disputerar den 15 september

Avhandlingens titel är: Aspects on the role of prophylatic procedures to influence post-ERCP complication rates
Läs mer

2017-08-09 11.16

Journal Club

Välkommen till Journal Club vid tre tillfällen under hösten 2017, initiativtagare är Walid El-Saadi och Jonas Lind, läkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning