Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2017-03-30 14.13

LabNytt - Införande av ny analys för Csv-CXCL13

Från och med 3 april 2017 kommer Csv-CXCL13 att analyseras på mikrobiologilaboratoriet i Jönköping.
Läs mer

2017-03-30 11.33

LabNytt – Införande av P--NT-ProBNP analys

Från och med 3 april 2017 införs analys av P--NT-ProBNP i Region Jönköpings län för diagnostik och uppföljning av hjärtsvikt. Analysen ersätter P--BNP analysen som kommer att läggas ner vid samma tidspunkt.
Läs mer

2017-03-30 8.02

Uppdatering av riktlinjer för hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

Bland annat finns en uppdaterad riskbedömningsblankett för att underlätta bedömningen i vilken omfattning enheten använder läkemedel med bestående toxisk effekt samt vilka risker det medför.
Läs mer

2017-03-29 11.17

Ny webbplats för Kliniska studier Sverige

Medverkar du i kliniska studier eller är du intresserad av information om studier som bedrivs. En ny nationell webbplats har tagits fram. Kika in på www.kliniskastudier.se och utforska!
Läs mer

2017-03-28 16.21

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk 29 maj

Vetenskapliga studier visar förbättrade kliniska resultat av att patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål. Är du intresserad och vill veta mer?
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning