Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2017-10-20 11.35

Nu sprider vi resultaten från FIFA-projektet i länet!

Ett barn som balanserar på en sandstrand vid en sjö.Välkommen till en konferens om förebyggande insatser i familjer med missbruksproblem, den 7 december i Värnamo.
Läs mer

2017-10-19 13.38

LabNytt - Ny metod för F-Kalprotektin

Den 23 oktober 2017 inför laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov ny metod för F-Kalprotektin.
Läs mer

2017-10-17 13.50

Onkologisk forskning och dess betydelse under nästan 40 år

Bildillustration forskningsprofilområdeVälkommen till lunchseminarium, överläkare Freddi Lewin, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, föreläser inom forskningsprofilområde Cancersjukdomar.
Läs mer

2017-10-17 9.37

Bristande kunskap om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser

Fem personer sitter på rad på en scen och samtalar.Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden var ämne för ett välbesökt frukostmöte.
Läs mer

2017-10-17 8.09

Nytt Faktadokument: Rosacea

Faktagrupp Hud och STI har tagit fram ett nytt Faktadokument: Rosacea.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning