Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2016-05-30 9.08

Årets vårdadministratörsstudent

Caroline Hermansson och Lise-Lott Prebner, foto: Agneta DelisCaroline Hermansson, vårdadministratörsstudent vid Jönköping University, har fått regionens årliga stipendium som delas ut för väl utförda studier.
Läs mer

2016-05-27 8.46

Nya föreskrifter och vägledning kring receptförskrivning och expedition

Den 1 juni 2016 träder nya föreskrifter gällande receptförskrivning och expedition i kraft. Detta är en reviderad version av de föreskrifter som styr förordnande och expedition av läkemedel, de så kallade ”receptföreskriften”.
Läs mer

2016-05-26 15.34

Bäst i Sverige på att vaccinera

Region Jönköpings län är bäst i Sverige på att vaccinera äldre mot säsongsinfluensan - vi lyckades vaccinera 60 procent av alla över 65 år, 43 434 personer. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning av statistik från landets smittskyddsenheter.
Läs mer

2016-05-26 15.06

LabNytt – Förtydligande av provtagningsanvisningar för prover tagna i blodgassprutor

På grund av ett flertal patientfall där laboratoriet fått blodgassprutor med för liten mängd blod, vill vi förtydliga provtagningsanvisningarna för de blodgassprutor som finns upphandlade i regionen. Det är viktigt att följa anvisningarna för att säkerställa ett korrekt analysresultat.
Läs mer

2016-05-26 14.42

Nytt om Hiv och tuberkulos

Ny läkarinformation och patientinformation för de allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomarna Hiv och tuberkulos. Fastställt av smittskyddsläkarna i Sverige 2016-05-03.
Läs mer

Uppdaterad: 2015-08-11
Christina Jörhall, Kommunikation