Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Äldre och kultur

Trots att undersökningar visar att Sverige är världens bästa land att åldras i finns mycket kvar att göra när det gäller åldrande och kultur. Lusten till upplevelser, bildning och konst försvinner inte när vi blir äldre, kanske är det till och med tvärtom. Däremot kan det finnas utmaningar som behöver överbryggas för att alla personer oavsett ålder och individuella förutsättningar ska kunna ta del av kultur av god kvalitet.

Visionen är att alla ska få fortsätta att vara den man är och kunna utveckla sina intressen också som senior. Med utgångspunkt i ett hälsoperspektiv kan vi stärka det friska som finns hos alla, oberoende av ålder eller funktionsnedsättning.

Aktivt liv i Jönköpings län - kultur och aktiviteter för äldre

Aktivt liv i Jönköpings län (nytt fönster)

Här finns samlade aktiviteter från och för hela länet med syfte att bidra till ökad social gemenskap och höjd livskvalitet i vardagen för dig som äldre.

Kontakt

Eva Timén
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 41 88

Paula Bergman
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 42 11

Uppdaterad: 2018-03-19
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion