Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-12-19 15.52

Spikningar på Futurum

Mikael Ekholm, Annika Nordin, Patrik Nordenfelt, foto: Ulla Hansson GreenTre av de medarbetare som har disputerat under 2017 "spikade" sina avhandlingar och berättade kort om sin forskning vid en liten ceremoni på Futurum.
Läs mer

2017-12-18 11.43

Fyra nya docenter i Region Jönköpings län

Anna J Henningsson, Karin Åkesson, Peter Blomstrand och Kristina Areskoug Josefsson, foto: Ulla Hansson GreenDe nya docenterna fick möjlighet att berätta om sin forskning för medarbetare i Region Jönköpings län och de blev samtidigt firade av Futurum - akademin för hälsa och vård.
Läs mer

2017-12-14 11.18

Nominera pristagare till vetenskapligt arbete senast den 12 februari 2018

Forskningsarbetet ska ha utförts av Regionanställd och ska vara publicerat eller accepterat för publicering i vetenskaplig tidskrift år 2017.
Läs mer

2017-12-14 9.06

Lär om etik - etikföreläsning på lunchtid

Student , handledare och patient, foto: Johan WernerOm studenters medverkan i vården. Etikrådet och Futurum bjuder in till korta föreläsningar på lunchtid, i Jönköping, Eksjö och Värnamo.
Läs mer

2017-12-11 11.39

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Fästing på grässtråNy forskning om Borrelia kan leda till säkrare och snabbare diagnos.
Läs mer

2017-11-13 10.41

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017 är ett rekordår vad gäller antalet medarbetare i Region Jönköpings län som disputerar. Hela 15 personer från flera olika professioner blir doktorer.
Läs mer

2017-11-13 10.26

Futurum är en fantastisk resurs - säger Greger Olsson, nydisputerad

Greger OlssonMed relativt enkla medel går det att minska risken för komplikationer vid endoskopisk undersökning av gallvägar och bukspottkörtel. Det visar den forskning som kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö presenterade på sin disputation 15 september 2017.
Läs mer

2017-11-01 14.00

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektioner leds från Jönköping

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektionerUnder tre år arbetar det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation med forskning kring fästingburna infektioner. Ett av många delprojekt handlar om att utveckla ett ätbart vaccin mot den allvarliga sjukdomen TBE, fästingburen hjärninflammation.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Anslag till konferensresa eller forskningsvistelse, sista ansökningsdag 31 januari 2018

Information

Nominera till 2017 års vetenskapliga pris senast den 12 februari 2018

Information

Kurser i EndNote våren 2018

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion