Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien. Foto: Johan Werner

2017-06-22 15.41

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Vi bjuder in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal och chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.
Läs mer

2017-06-16 9.01

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Årets influensasäsong sammanfattas.
Läs mer

2017-06-09 11.47

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Varning för mässlings-partyn och lite information om smittspårning av legionella.
Läs mer

2017-06-01 15.36

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Se över skyddet mot hepatit A hos riskgrupper nu inför sommarens resor!
Läs mer

Smittskyddsläkare

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010-24 22334

Kontakt

Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Postadress

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Om smittskydd och vårdhygien

"Ett bra liv i ett attraktivt län, fritt från smittspridning i vården och i regionen."

Smittskydd planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Vårdhygien verkar för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga:

Årsstatistik - anmälningspliktiga sjukdomar 2016

 

Uppdaterad: 2017-06-22
Malin Bengnér, Folkhälsa och sjukvård