Region Jnkpings ln Regionalt koloncancerprojekt
plus.rjl.se/koloncancer

Regionalt koloncancerprojekt

Detta är en webbplats till ett projekt för bättre vård för koloncancerpatienter som utvecklas i samverkan mellan landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping. Titeln är: "Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård". Projektet är ett av fyra som blivit beviljande medel från Sveriges Kommuner och Landsting.

Patientens väg genom vården

Projektet utgår från patientens väg genom vården från prevention → symtom → kontakt →  utredning → diagnosbeslut → behandling/rehabilitering/palliation → uppföljning.
Patientcentrerad processkartläggning - koloncancer (pdf, nytt fönster)

Löften som projektet syftar till att uppfylla:   Identifierade utvecklings-områden utifrån löften:
Få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor

Tidig upptäckt

Utredning/behandling/rehabilitering

Du är välinformerad/delaktig i hela  vårdkedjan

Patientinvolvering

Erbjudas diagnostik och behandling enligt ”bästa metod”

Utredning/behandling/rehabilitering

Patientinvolvering

Multidisciplinär samverkan

I livets slutskede ges lika god palliativ vård oavsett bostadsort

Palliation

Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram

Prevention

Regionalt cancercentrum ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Interaktiv forskningsansats ingår i flera delar av projektet, se handlingsplan

 
Ovanstående områden har vi sedan placerat ut i vår handlingsplan, klicka på länkarna, till höger i tabellen ovan, för att komma direkt till respektive område i handlingsplanen. Där finner ni identifierade förbättringsområden med aktiviteter och resultat av dessa.

Uppdaterad: 2013-04-29
Mari Bergeling, Qulturum, Verksamhetsnära funktion