Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Animation med äldre

"Det är bättre än värktabletter!" har Monica Tuvendal sagt om animationens inverkan på hennes välbefinnande.

Animation med äldre fortsätter även efter avslutat projekt. Ta chansen att erbjuda animation till seniorer!  Kontakta Stanislaw för att komma överens om vad som passar er.
Behöver du inspiration och vill se hur en film kan bli? Välj en eller flera av filmerna i vänterspalten

Projektet som genomfördes 2012-2013 är nu avslutat och du kan läsa slutrapporten här.Projektet som genomfördes 2014-2015 avslutas i december 2015. Du kan läsa slutrapporten här.

 

  Bild från filmen Mias resa - nutid möter dåtid
Ur filmen "Mias resa"

Om projektet

2008-2011 genomfördes projektet "Animera = göra livlig" i Eksjö. Animatören och omvårdaren Stanislaw Przybylski tog initiativet till och ledde projektet. Föreningen Eksjö Animation var huvudman. Allmänna Arvsfonden var en av huvudfinansiärerna. Filmen "Dramat på Tuvan" har visats i Sveriges Television tillsammans med en dokumentär om projektet. 2012-2013 genomfördes den första delen i projektet "Animation med äldre" med medel från Statens Kulturråd. Nya filmer producerades av äldre som skapade under professionell ledning.

Under 2014-2015 fick samtliga kommuner i Jönköpings län en inbjudan till att medverka. Värnamo, Jönköping och Nässjö kommun svarade positivt och där genomfördes filmskapande med äldre. Gnosjö kommun arrangerade en prova-på dag i april 2015. Större fokus låg på ensamma äldre i eget boende. Även äldre personer med utländska rötter var en viktig målgrupp för animationsaktiviteterna.

En annan viktig del i projektarbetet var att förankra och utveckla aktiviteten "animation med äldre" både på regionnivå men även i de enskilda medverkande kommunerna. Målet är fortfarande att denna kulturaktivitet skall vara tillgänglig för länets seniorer även efter projektets slut.

Vill Du veta mer?
Maila projektkoordinatorn Stanislaw Przybylski Linder:

Kontakt

Stanislaw Przybylski Linder
projektkoordinator
0762 - 37 43 07

Stanislaws hemsida Elderly Elevated (nytt fönster)

Eva Timén
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 41 88

Paula Bergman
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 42 11

Uppdaterad: 2016-08-10
Stanislaw Przybylski Linder, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion