Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Beställning och leverans

Förskriva och beställa Leverans Återanvändning

Förskriva och beställa

Hur gör man när man beställer


Leverans

Leveranstid, leveransvillkor,
högprioriterade hjälpmedel


Återanvändning

Retur, rengöring och
återanvändning

Felanmäla Reklamation och garanti Buffertlager

Felanmäla

Beställa reparation och service
Förebyggande underhåll


Reklamation och garanti

Avvikelse och reklamationer
Garantivillkor


Buffertlager

Vad är ett buffertlager?
Vem får ha buffertlager?

Prissättning Köp av hjälpmedel webSESAM

Prissättning

Vad kostar hjälpmedel?
Vem betalar? Faktura & e-faktura


Köp av hjälpmedel

 Regionen och i kommunerna
Privatpersoner


webSESAM

webSESAM support
Vad är webSESAM?

Widgitsymboler från Hargdata (används för att stödja kommunikation, kognition, läsande och skrivande)
Uppdaterad: 2017-01-04
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service