Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Buster

Barn- och UngdomsSTöd - En Rättighet (Buster)

Buster är en verksamhet inom psykosvården som arbetar med att ge stöd och information till de patienter som är föräldrar samt till deras barn.

Vi börjar med att träffa föräldern/föräldrarna och samtala om hur deras psykiska sjukdom påverkar familjen och då främst barnen. Därefter träffar vi barnen för samtal om hur de påverkas av förälderns sjukdom och för att se om de har frågor. Nästa steg är att planera ett familjemöte tillsammans med föräldrarna. På familjemötet informerar föräldern, med stöd av personal, barnen om sin sjukdom och svarar på frågor. Man träffas efter en tid för uppföljningsmöte. Ytterligare insatser kopplas in vid behov, till exempel via skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin eller frälsningsarméns familjecenter.

Kontaktperson: Ann-Marie Lohi Psykosvården

 

 

 

Uppdaterad: 2014-02-13
Katarina Johansson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering