Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ansökningens innehåll, beslut och utbetalning

Bidragsansökan

Ansökan ska vara regionen tillhanda före 1 september året före bidragsåret.

Krav på ansökan

  • Ansökan ska vara ifylld på avsedd blankett.
  • Ansökan ska innehålla efterfrågade bilagor som finns angivna på ansökningsblanketten.
  • Ansökan ska vara inkommen i tid.

Beslut om bidrag

Nämnden för folkhälsa och sjukvård fattar beslut inom område

  • Folkhälsa

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet fattar beslut inom områdena

  • Studiedistrikt
  • Politiska ungdomsorganisationer
  • Övriga ungdomsorganisationer
  • Pensionärsorganisationer
  • Kulturbidrag

Utbetalning

Bidrag betalas ut under februari om det inte överstiger två prisbasbelopp. Om bidraget överstiger två prisbasbelopp betalas det ut vid två tillfällen, hälften i februari och hälften i juli. Projektbidrag betalas ut efter beslut.

Se vilket prisbasbelopp som gäller: Prisbasbelopp (SCB, nytt fönster)

Uppföljning och kontroll

För att få bidrag ska mottagaren acceptera att regionen tar del av räkenskaper och andra uppgifter som berör verksamheten. Verksamhetskontroll genomförs stickprovsmässigt. Bidrag som inte används på det sätt som överenskommits ska återbetalas.

Adress

Bidragsansökningar skickas till:
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping

Uppdaterad: 2016-04-14
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion