Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

För patient/vårdtagare

Om Senior alert
- för vårdtagare och närstående

Oavsett var i Sverige man vårdas som äldre så är målet med Senior alert att alla ska kunna känna en trygghet inom följande:

  • Vi vet om jag har några risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen
  • Vi gör förebyggande åtgärder för att jag ska må bra
  • Vi följer upp åtgärderna och vi vet att de gör skillnad
  • Ni lyssnar på mina behov jag känner att det gör skillnad

Svensk vård och omsorg är idag i många delar mycket bra. Men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre. Till exempel så vill ingen person som söker vård eller omsorg ha trycksår, bli undernärd, falla eller drabbas av ohälsa i munnen. Inom vård och omsorg pågår det många förbättringsarbeten kring dessa områden.

För att vårt förbättringsarbete ska bli så bra som möjligt behöver vi följa upp de arbetssätt som vi har och se att vi verkligen minskar förekomsten av trycksår, undernäring, fall eller ohälsa i munnen.

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg

Senior alert är ett kvalitetsregister som personalen kommer åt via webben. Personer inom vård och omsorg som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. Vi vill med hjälp av Senior alert följa vårt arbete med att förebygga dessa vårdskador som tyvärr ibland inträffar. Detta arbete sker naturligtvis tillsammans med andra vårdgivare och framförallt tillsammans med dig som söker vård eller omsorg.

Du märker att den vårdenhet som du söker vård eller omsorg hos är med i Senior alert genom att någon kommer att ställa frågor till dig för att se om just du har risk för att falla, bli undernärd, få trycksår eller ohälsa i munnen. Skulle det visa att risk finns så kan vi erbjuda förebyggande åtgärder som vi tillsammans kan genomföra på vårdenheten eller i ditt hem.

Förbättringsarbete pågår

Enheten som är ansluten till registret Senior alert arbetar också aktivt med att förbättra kvaliteten i vård och omsorg med hjälp av registret. De uppgifter som registreras är de riskbedömningar som gjorts, bakomliggande orsaker till varför en risk finns och de förebyggande åtgärder som är vidtagna på enheten.

Statistik och data i registret

Den statistik som presenteras från registret kommer att vara anonym så inga personuppgifter kan spåras. Som vårdtagare har du rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i Senior alert. Om du av någon anledning inte vill att dina uppgifter registreras eller vill ta bort det som finns registrerat kontaktar du bara den aktuella enheten så ombesörjs detta.

Har du frågor och funderingar är du naturligtvis välkommen att fråga den vårdenhet du söker på hur de arbetar med Senior alert. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få ett utdrag ur registret om du så önskar.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i Senior alert.
  • Medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård och omsorg du får. Vill du inte att dina uppgifter registreras, vänd dig till den organisation där du har sökt vård/omsorg.
  • Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret.
  • Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter.
  • Du kan begära rättelse, och har rätt till skadestånd om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen.
  • Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret nedan. Blankett finns att skriva ut nedan.

 

Begäran om utträde eller utdrag ur registret

Begäran ska inkomma skriftligt till Senior alert. Begäran kan endast inkomma från den registrerade personen eller av myndighet utsedd företrädare (legal ställföreträdare, förvaltare eller god man).

 

Vill du veta mer

Är du patient, vårdtagare eller anhörig och vill veta mer om fallprevention, undernäring, trycksår eller ohälsa i munnen kan vi rekommendera vårdguiden.se (nytt fönster) och 1177.se (nytt fönster).

Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre (öppnas i nytt fönster). En broschyr från Socialstyrelsen som vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Kan beställas från Socialstyrelsen eller skrivas ut. Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

 


Inloggning till registret Inloggning till registret

Nyhetsarkivet Nyhetsarkivet rss

Prenumerera på nyhetsbrevet Prenumerera på nyhetsbrevet

PrintFriendly Skriv ut utskriftsvänlig version  

 

Uppdaterad: 2015-09-17
Anette Vernersson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion