Landstinget i Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.lj.se/hjalpmedelscentralen

Kognition

Handdator HandiTimstocken 20 minuter

MEMOdayplannerMEMOmessenger

Sortiment Tid och planering
Artikelnr Benämning
31421 Medicindoserare Careousel
21377 Handdator Handi
30427 Minneshjälpmedel Natt- o Dagkalendern med bild
25773 Minneshjälpmedel Natt- o Dagkalendern
21652 MEMOdayplanner
19751 Kvartur med timer
36001 Timstocken 20 minuter
30716 MEMOmessenger
30781 Communicate In Print
31943 BIG Mack
32683 Cadex Armbandsklocka med larm
Artikelnr Benämning Mått
Sortiment Tyngdtäcken
32903 Kedjetäcke vuxen 4 kg Trevira 205x150 cm
32902 Kedjetäcke vuxen 8 kg Trevira 205x150 cm

Målgrupp/användning

Tid och planering

Tid- och planeringshjälpmedel kan förskrivas till person som på grund av bristande förmåga att orientera sig i tid, minnas tidpunkter, beräkna tidslängder eller kan använda en vanlig klocka, timer eller exempelvis mobiltelefon med kalenderfunktion, dvs produkter man kan köpa på öppna marknaden. Förskrivare är arbetsterapeut.

Tyngdtäcken

Personer med stor motorisk oro och/eller grava sömnsvårigheter.

Förskrivare

Arbetsterapeut och logoped. (Även sjuksköterska för medicinkarusell)

Inför förskrivning

Tid och planering

Bedömning av behov. För att kunna välja rätt hjälpmedel är det viktigt att undersöka vilken eller vilka delar av förmågan att hantera tid som är nedsatt.

Tyngdtäcken

  • Kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos brukaren kan medföra försämrad andningskapacitet.
  • Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk för användare med svag motorik när hygienöverdrag används.

WebSesam

/websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Dela denna sida:

Facebook Epost Twitter Pusha Delicious Google Vad är det här?
Uppdaterad: 2014-05-27
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service