Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Värnamo kommun och primärvård

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län.

Återigen viktigt att respektive boende/korttidsplats medvetandegörs om vilken vårdcentral som ansvarar för kortidsplatserna till alla som jobbar på respektive boende/korttidsplats.
Länken nedan går till Vårdvalssidan där ni ser vilken vårdcentral som har ansvar för läkarmedverkan för respektive boende/korttidsplats.

Läkarmedverkan i särskilda boenden

Värnamo kommun

Värnamo primärvård

Telefonnummer till distriktssköterskor. Gäller helgfri vardag för Vårdcentral Vråen mellan klockan 7.30-16.00 och för Vårdcentral Rydaholm och Vårdcentral Väster mellan klockan 7.30-16.00.

När det gäller Vårdcentral Västers distriktssköterskor är det inte bestämt vilken distriktssköterska som har vilken telefon. Därför är det enklast att ringa passningsstället direkt. Lämna inga meddelanden på mobiltelefonen. Om du ej får kontakt med distriktssköterskan kan du ringa ett passningsställe.

Kvällar och helger samarbetar Apladalens vårdcentral och Specialistläkargruppen. Telefonnummer till hemsjukvården på Apladalens vårdcentral och Specialistläkargruppen är 0370-39 48 33.

Värnamo kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Anette Claesson
Telefon 0370-37 74 46
Mobil 070-568 35 56

Reception på Bäcklunden
Öppen måndag-torsdag 8-12, 13-17, fredag 8-12, 13-16
Stängt onsdagar 8.30-10.00
Telefon 0370-37 74 18 alt. 37 74 53

Vårdlots

Birgit Nordholm och Karin Johansson

0370-37 7320
070-180 17 23

Arbetar på sjukhuset:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00-15.00
Onsdag kl. 13.00-15.00

Arbetar som vårdlots en vecka i taget med byte onsdagar

Biståndshandläggare, område LSS

Helen Magnusson - Värnamo centrum syd, Åminne, Hånger och Tånnö 0370-37 70 29

Josefin Schrewelius/
Marta Klasén Lundqvist - Värnamo centrum syd, Åminne, Hånger och Tånnö 0370-37 76 95

Susanne Pettersson - Värnamo centrum öst, Bor, Horda och Rydaholm 0370-37 77 84

Biståndshandläggare, område ordinärt boende

Ana Marusic - Värnamo centrum norr, Högåkra 0370-37 75 71

Birgit Nordholm - Bredaryd 0370-37 73 17

Charlotta Schelin - Vråen, Rörstorp, del av Bor 0370-37 75 16

Eva Knutsson - Apladalen, Västrabo 0370-37 71 72

Hajrija Suljkanovic - Doktorn, Gröndal 0370-37 78 39

Karin Johansson - Forsheda 0370-37 79 87

Karin Lindström - Rydaholm, Horda, Bor, Ohs och Gällaryd 0370-37 77 22

Ulrica Larsson - City, Nydala/Nylund, Östrabo 0370-37 78 19

Biståndshandläggare, område psykiatri

Johanna Tyrenhag psykiatri 0370-37 78 43

Biståndshandläggare, område särskilt boende

Hajrija Suljkanovic 0370-37 78 39

Sophia Lindblom Soares 0370-37 77 28

Sjukgymnaster, Värnamo kommun

Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 67

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 70 22

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 79 66

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 75 09

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 79 68

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 74 82, korttids 0370-37 79 68

Team 7 Forheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 74 28

LSS sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19, 0370-37 74 15

Psykiatri sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19

Arbetsterapeuter, Värnamo kommun

Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 71

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 79 69

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 70 47

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 74 34

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 78 42

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 77 77, korttids 0370-37 75 06

Team 7 Forsheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 75 39

LSS arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 78 05, 0370-37 70 43

Psykiatri arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 75 03

Rehabtelefon Öst (team 1-4), telefontid vardagar 8-9.30
Mobiltelefon: 070-263 51 38

Rehabtelefon Väst (team 5-7), telefontid vardagar 8-9.30
Mobiltelefon: 070-265 23 69

 

Sjuksköterskor, Värnamo kommun


Team 1 Bor/Rydaholm
Team 2 Rörstorpsgården
Team 3 Stensötan
Team 4 Luddö
Team 5 Gröna Lunden
Team 6 Linneberg
Team 7 Forsheda/Bredaryd
Rehab
 

Team 1 Bor/Rydaholm

Bollvivegården Bor, Gällaryd, Tånnö
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45 samt sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0370-65 83 85
Mobiltelefon: 070-562 51 98

Lindgården/Östhamra
Rydaholm, Horda
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45 samt sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0472-37 83 31, 0472-26 78 53
Mobiltelefon: 070-562 51 99

Team 2 Rörstorpsgården

Rörstorpsgården Värnamo
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45
Telefon: 0370-37 75 75
Mobiltelefon: 070-561 50 28

Rörstorp, Hjälshammar
Sjuksköterska Hemsjukvård
Mobiltelefon: 072-575 39 46

Team 3 Stensötan

Stensötan Värnamo
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45
Telefon: 0370-37 75 82
Mobiltelefon: 070-690 33 94

Vråen, Amerika, Fryele, Nydala
Sjuksköterska Hemsjukvård
Mobiltelefon: 072-575 38 77

Team 4 Luddö

Luddö Värnamo
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45
Telefon: 0370-471 05
Mobiltelefon: 070-180 16 99

Centrala Värnamo, Mossle, Norregård, Hörle, Maramö
Sjuksköterska Hemsjukvård
Mobiltelefon: 070-690 33 95

Team 5 Gröna Lunden

Gröna Lunden Värnamo
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45
Telefon: 0370-158 32
Mobiltelefon: 070-324 74 46

Trälleborg, Gröndal, Västhorja
Sjuksköterska Hemsjukvård
070-324 74 46

Team 6 Linneberg

Linneberg Värnamo
Telefon: 0370-37 75 45
Mobiltelefon: 070-591 57 12

Hornaryd, Doktorn, Åminne, Hånger
Sjuksköterska hemsjukvård
Mobiltelefon: 070-591 57 12

Team 7 Forsheda/Bredaryd

Forsgården Forsheda/Soläng, Forsheda, Dannäs, Kärda
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45 samt sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0370-895 28
Mobiltelefon: 070-290 67 59

Bredäng Bredaryd, Bredaryd, Lanna
Sjuksköterska SÄBO vardagar 7-15.45 samt sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0370-37 82 09
Mobiltelefon: 070-307 17 13

Kvällssköterska 15.45-21.15

Sjuksköterska SÄBO/Sjuksköterska Hemsjukvård
Mobiltelefon: 072-588 97 25

Nattsköterska 21.15-07.00

Sjuksköterska SÄBO/Sjuksköterska Hemsjukvård - Väst
Mobiltelefon: 070-816 20 60, 070-816 20 61

Sjuksköterska SÄBO/Sjuksköterska Hemsjukvård - Öst
Mobiltelefon: 070-816 20 60

Sjuksköterska LSS

Sjuksköterska LSS vardagar 7.15-16.00
Mobiltelefon: 070-368 50 99

Rehab

Hjälpmedel Väst
Mobiltelefon: 070-265 23 69

Hjälpmedel Öst
Mobiltelefon: 070-263 51 38
 

Värnamo primärvård
 

Apladalens vårdcentral

Arbetsområde: Apladalens vårdcentral
Telefon: 0370-39 48 00

Avonova

Avonova i Värnamo 0370-39 47 00

Vårdcentralen Rydaholm

Områdesindelning vårdcentral Rydaholm, pdf nytt fönster

Arbetsområde: Team 7
Mobiltelefon: 070-346 85 18

Arbetsområde: Team 8
Mobiltelefon: 070-346 85 18
Passningsställe telefon: 010-244 17 65
Passningsställe fax: 010-244 17 69


Vråen vårdcentral

Vråen vårdcentral

Telefon: Reception 0370-69 83 69

Väster vårdcentral

Väster vårdcentral

Telefon: Reception 0370-69 82 30 klockan 08.00-16.30
Telefon: Äldresamordnare 070-346 85 19

Uppdaterad: 2016-05-19
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård