Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Värnamo kommun och primärvård

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län.

Återigen viktigt att respektive boende/korttidsplats medvetandegörs om vilken vårdcentral som ansvarar för kortidsplatserna till alla som jobbar på respektive boende/korttidsplats.
Länken nedan går till Vårdvalssidan där ni ser vilken vårdcentral som har ansvar för läkarmedverkan för respektive boende/korttidsplats.

Läkarmedverkan i särskilda boenden

Värnamo kommun

Värnamo primärvård

Telefonnummer till distriktssköterskor. Gäller helgfri vardag för Vårdcentral Vråen mellan klockan 7.30-16.00 och för Vårdcentral Rydaholm och Vårdcentral Väster mellan klockan 7.30-16.00.

När det gäller Vårdcentral Västers distriktssköterskor är det inte bestämt vilken distriktssköterska som har vilken telefon. Därför är det enklast att ringa passningsstället direkt. Lämna inga meddelanden på mobiltelefonen. Om du ej får kontakt med distriktssköterskan kan du ringa ett passningsställe.

Kvällar och helger samarbetar Apladalens vårdcentral och Specialistläkargruppen. Telefonnummer till hemsjukvården på Apladalens vårdcentral och Specialistläkargruppen är 0370-39 48 33.

Värnamo kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Anette Claesson
Telefon 0370-37 74 46
Mobil 070-568 35 56

Reception på Bäcklunden
Öppen måndag-torsdag 8-12, 13-17, fredag 8-12, 13-16
Stängt onsdagar 8.30-10.00
Telefon 0370-37 74 18 alt. 37 74 53

Vårdlots

Birgit Nordholm och Karin Johansson

0370-37 7320
070-180 17 23

Arbetar på sjukhuset:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00-15.00
Onsdag kl. 13.00-15.00

Arbetar som vårdlots en vecka i taget med byte onsdagar

Biståndshandläggare, område LSS

Helen Magnusson - Värnamo centrum syd, Åminne, Hånger och Tånnö 0370-37 70 29

Josefin Schrewelius/
Marta Klasén Lundqvist - Värnamo centrum syd, Åminne, Hånger och Tånnö 0370-37 76 95

Susanne Pettersson - Värnamo centrum öst, Bor, Horda och Rydaholm 0370-37 77 84

Biståndshandläggare, område ordinärt boende

Ana Marusic - Värnamo centrum norr, Högåkra 0370-37 75 71

Birgit Nordholm - Bredaryd 0370-37 73 17

Charlotta Schelin - Vråen, Rörstorp, del av Bor 0370-37 75 16

Eva Knutsson - Apladalen, Västrabo 0370-37 71 72

Hajrija Suljkanovic - Doktorn, Gröndal 0370-37 78 39

Karin Johansson - Forsheda 0370-37 79 87

Karin Lindström - Rydaholm, Horda, Bor, Ohs och Gällaryd 0370-37 77 22

Ulrica Larsson - City, Nydala/Nylund, Östrabo 0370-37 78 19

Biståndshandläggare, område psykiatri

Johanna Tyrenhag psykiatri 0370-37 78 43

Biståndshandläggare, område särskilt boende

Hajrija Suljkanovic 0370-37 78 39

Sophia Lindblom Soares 0370-37 77 28

Sjukgymnaster, Värnamo kommun

Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 67

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 70 22

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 79 66

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 75 09

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 79 68

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 74 82, korttids 0370-37 79 68

Team 7 Forheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 74 28

LSS sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19, 0370-37 74 15

Psykiatri sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19

Arbetsterapeuter, Värnamo kommun

Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 71

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 79 69

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 70 47

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 74 34

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 78 42

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 77 77, korttids 0370-37 75 06

Team 7 Forsheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 75 39

LSS arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 78 05, 0370-37 70 43

Psykiatri arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 75 03

Rehabtelefon Öst (team 1-4), telefontid vardagar 8-9.30
Mobiltelefon: 070-263 51 38

Rehabtelefon Väst (team 5-7), telefontid vardagar 8-9.30
Mobiltelefon: 070-265 23 69

 

Sjuksköterskor, Värnamo kommun

Telefonlista HSL-team 1-7 Värnamo kommun 2016-06-01 (pdf)
 

Rehab

Hjälpmedel Väst
Mobiltelefon: 070-265 23 69

Hjälpmedel Öst
Mobiltelefon: 070-263 51 38
 

Värnamo primärvård
 

Apladalens vårdcentral

Arbetsområde: Apladalens vårdcentral
Telefon: 0370-39 48 00

Avonova

Avonova i Värnamo 0370-39 47 00

Vårdcentralen Rydaholm

Områdesindelning vårdcentral Rydaholm, pdf nytt fönster

Arbetsområde: Team 7
Mobiltelefon: 070-346 85 18

Arbetsområde: Team 8
Mobiltelefon: 070-346 85 18
Passningsställe telefon: 010-244 17 65
Passningsställe fax: 010-244 17 69


Vråen vårdcentral

Vråen vårdcentral

Telefon: Reception 0370-69 83 69

Väster vårdcentral

Väster vårdcentral

Telefon: Reception 0370-69 82 30 klockan 08.00-16.30
Telefon: Äldresamordnare 070-346 85 19

Uppdaterad: 2016-09-22
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård