Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Anmäl smittsamma sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.

SmiNet

SmiNet är ett webbaserat system för elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen.

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

Kontaktperson

Jenny Nilsson
Smittskydds- och hygienhandläggare
036-32 23 07

Du kan också kontakta Folkhälsomyndigheten om du har frågor kring anmälan av smittsamma sjukdomar.
Kontakta Folkhälsomyndigheten - smittskydd och beredskap

Uppdaterad: 2017-05-29
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion