Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdcentraler inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp vårdcentralernas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Uppföljning 2015

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2015:

Uppföljning av primärvården 2015

Dialog/uppföljningsbesök 2016

En viktig del i regionens uppföljning av primärvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker vid besök på samtliga vårdcentraler:

Dialog/uppföljningsbesök 2016

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler

Region Jönköpings län betalar ut ersättning till vårdcentralerna för några utvalda kvalitetsvariabler:

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2015

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2016 (publiceras inom kort)

Systematiskt förbättringsarbete

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete:

Systematiskt förbättringsarbete 2016

Sammanställning av anmälda förbättringsarbeten 2015

Dokumentation från Utvecklingskraft primärvård 2015

Uppdaterad: 2016-02-04
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård