Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdcentraler inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp vårdcentralernas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Uppföljning 2016

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2016:

Uppföljning av primärvården 2016

Uppföljning 2015

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2015:

Uppföljning av primärvården 2015

Dialog/uppföljningsbesök 2016

En viktig del i regionens uppföljning av primärvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker vid besök på samtliga vårdcentraler:

Dialog/uppföljningsbesök 2016

Dialogbesök Trygg och säker vård och omsorg 2016

Som en del i Region Jönköpings läns särskilda uppföljning av 2016 års satsning på samordning av vården av de mest sjuka genomförs dialogbesök under hösten 2016.

Besöksschema för dialogbesök Trygg och säker vård och omsorg 2016 

Uppföljning av systematiskt förbättringsarbete

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete:

Uppdaterad: 2016-10-10
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård