Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdcentraler inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp vårdcentralernas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Dialog/uppföljningsbesök 2017

En viktig del i regionens uppföljning av primärvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker vid besök på samtliga vårdcentraler.

Uppföljningsenkäten besvaras senast 19 februari 2017 och uppföljningsbesöken genomförs 20 mars–27 april 2017. Vid årets besök fokusera vi särskilt på utvecklingen av primärvården som bas i hälso- och sjukvården och regionens prioriterade utvecklingsområden inom ramen för ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.

Schema för dialog-/uppföljningsbesök 2017

Uppföljning 2016

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2016:

Uppföljning av primärvården 2016

Uppföljning 2015

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2015:

Uppföljning av primärvården 2015

Uppföljning av systematiskt förbättringsarbete

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete:

Uppdaterad: 2017-02-01
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård