Region Jnkpings ln Regionalt koloncancerprojekt
plus.rjl.se/koloncancer

Bakgrund

Det framgår i ”En nationell cancerstrategi för framtiden" (SOU 2009:11) att cancervården är fragmenterad med långa och varierande väntetider och allmän avsaknad av patientfokus som centrala problem.

Dagsläget i sydöstra sjukvårdsregionen uppvisar oönskad variation i både process och resultatmått och luckor i kunskap om hur delar av vårdprocessen fungerar.

Regionen (Landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping) vill därför gemensamt genomföra ett projekt som baseras sig på denna problembild och ovanstående erfarenheter och gå från tanke till handling.

Angreppssättet omfattar hela vårdkedjan från prevention till palliativ vård beträffande cancer i tjocktarmen: att skapa en helhet av delarna.

Genom detta ”modellområde” vill vi dra lärdomar som kan överföras till fler cancerformer, inte bara i regionen, utan även nationellt och internationellt.

Regionen vill utgå från ”patientens väg” i förbättringsarbetet.

För att individanpassa vårdprocessen krävs ett strukturerat arbetssätt som empiriskt innefattar flera delprocesser.
 

För att läsa mer, ladda hem:

 

Uppdaterad: 2013-12-10
Mari Bergeling, Qulturum, Verksamhetsnära funktion