Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Konsulenter

Hjälpmedelscentralens konsulenter arbetar i team med olika inriktning. Konsulenterna ger råd i enskilda patientärenden, ger stöd och medverkar vid utprovningar med mera. I teamen finns också hjälpmedelstekniker och ingenjörer.

Kontakta konsulenterna

Du kan kontakta konsulenterna på telefon när som helst under veckan. Om de inte är tillgängliga när du ringer kopplas du automatiskt till kundservice efter några signaler. Då får du veta när du får tag i den konsulent du sökte eller så kan ni komma överens om att konsulenten kontaktar dig.

Kontakta gärna konsulenterna via mail för att be dem ta kontakt med dig. Konsulenterna kollar sina mail minst två gånger per dag. Mailadress hittar du i informationen nedan.

 

Team manuella hjälpmedel

Teamet arbetar med manuella hjälpmedel för många olika funktionsnedsättningar. Inom området finns t ex manuella rullstolar, ståstöd, gånghjälpmedel, lyftar mm.
Lena Andersson Lena Werner-Pellfolk

Lena Andersson
Leg arbetsterapeut

Lena Werner-Pellfolk
Leg arbetsterapeut

Sittade för barn Sittande för vuxna


010-242 87 16


010-242 87 17

   
  Föräldraledig

Erik Svarén
Leg sjukgymnast

Olivia Kaså Liljemark
Leg sjukgymnast

Gå, stå och överflyttning Gå, stå och överflyttning


010-242 87 18

 

Team kommunikation, kognition, behandling och nutrition

Teamet arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter. Teamet ansvarar också för personliga medicinska behandlingshjälpmedel. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, TENS, CoughAssist mm. Från och med 1 februari 2017 ingår livsmedel för medicinska ändamål i teamets ansvarsområde.
    Pernilla Lundberg  

Pernilla Lundberg
Leg logoped

Carina Svensson               
Leg arbetsterapeut                      

Lisa Moberg
Leg sjuksköterska

 

Kommunikation

Kognition
Omgivningskontroll         
Larm

Omvårdnad och
behandling

 


010-242 87 03

 
010-242 87 04


010-242 87 19

 

       
       

Ninni
Wärenstam-Löfgren

Leg dietist


Marie Lantz
Leg dietist

 

 
Nutrition Nutrition    

 
010-242 87 25

 
010-242 87 26

 

 

 

Team elektriska rullstolar och bilanpassningar

Teamet arbetar förflyttning både inom- och utomhus fram för allt med hjälp av elektrisk rullstol. Teamet handläggar också frågor om bilanpassningar.

Lena Andersson

            

Lena Andersson
Leg arbetsterapeut

Lena Andrén
Leg arbetsterapeut                  

Elektriska rullstolar för
barn, drivaggregat

Elektriska rullstolar,
bilanpassningar

 
010-242 87 16


010-242 87 22

 

Uppdaterad: 2018-02-13
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service