Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Seniordialogen

Seniordialogen var ett lärande nätverk för utveckling av bästa möjliga vård och omsorg i samverkan. Ambitionen med Seniordialogen var att:

  • alla som bor i länet ska få ett gott liv hela livet
  • vårt arbete bedrivs utifrån den äldre medborgarens och anhörigas fokus
  • att alla som arbetar inom äldreområdet ska kunna göra bästa möjliga varje dag

Nya behov av samverkan upptäcks i det dagliga arbetet och nya arbetssätt måste till, till exempel behövs nya arenor för att driva gemensamma utvecklingsarbeten.

I nätverket Seniordialogen samverkar representanter för seniororganisationerna, kommunerna i länet, Region Jönköpings län och Högskolan i Jönköping.


 

2014 års Seniordialog

 

Moderatorer var Lars Stenbäck och Elsa Ingesson.

Den 12 november arrangerades Seniordialogen, en mötesplats för seniorer och medarbetare från kommuner, landsting och högskola i Jönköpings län. En röd tråd i årets program var det egna ansvaret; att ta makten över sitt åldrande genom att skaffa sig kunskap om hälsa, aktivitet och delaktighet.

2013 års Seniordialog
 

Kreativ paus, pausgympa för alla som var med på konferensen.

På bilden: ett kreativt avbrott, det vill säga pausgympa för alla. Det var ett av inslagen på årets Seniordialog, som genomfördes den 6 november. Platsen var Kungsporten i Huskvarna drygt 130 anmälda träffades för att dela erfarenheter och lyssna till flera intressanta föredrag.

Tema för dagen var Teknik idag och i framtiden i arbetet med seniorer. Kan ny teknik och e-tjänster bidra till ett värdigt liv och välbefinnande? Frågan var också Etik och vad innebär ett värdigt liv och välbefinnande? Hur blir det med delaktighet och på vems villkor?

Ett stort antal intresserade seniorer i Jönköpings län fanns med tillsammans med medarbetare inom vård och omsorg i länet.

2012 års Seniordialog

Kontakter

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

 

Annmargreth Kvarnefors
Qulturum, Region Jönköpings län

 

Ewa Timén
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
eva.timen@rjl.se
 

Uppdaterad: 2017-11-06
Anna Kvarnefors, Qulturum, Verksamhetsnära funktion