Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Dokumentation från kurser

2017Elrullstolar - grundutbildning

Appar som kommunikation- och kognitionshjälpmedel

Varför ska vi använda beslutsstödet?

Dialog chefer

Förskrivarutbildning, lokala rutiner

Förskrivarutbildning nutritionsansvarig sjuksköterska

Bildstödskurs

Behörig beställare - Specialanpassningar

Utbildning för dietister januari 2017

Utbildning elektriska rullstolar med manuell styrning 2017

 

2016

Alternativa styrsätt december 2016

Utbildning för dietister november 2016

Bildstödskurs november 2016

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Vt 2016

Förskrivarutbildning april 2016

Madrassutbildning februari 2016

Appar som kommunikation- och kognitionshjälpmedel 2016

 

2015

WebSesam utbildning mars 2015

Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Vt 2014

Manuella rullstolar workshop 2014-02-25/26

HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING MED BRUKAREN I FOKUS
 

 

 

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2018-01-23
Lena Werner Pellfolk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service