Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Multiresistenta bakterier

Åtgärder vid provsvar om multiresistenta bakterier (ESBL, MRSA och VRE)

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
036-32 23 34

Uppdaterad: 2017-03-02
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion