Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2017-04-25 14.47

Färre personer drabbas av tandlossningssjukdomar

Forskning visar att antalet parodontalt friska personer (personer utan tandlossningssjukdom) ökar i Sverige. Samtidigt visar forskningen att de med svår parodontit (inflammationssjukdom i tandens fäste) har kvar fler tänder idag än tidigare.

Övertandläkare Åsa Wahlin vid Odontologiska Institutionen i Jönköping
Övertandläkare Åsa Wahlins forskning visar att antalet parodontalt friska personer ökar i Sverige.

Övertandläkare Åsa Wahlin vid Odontologiska Institutionen i Jönköping har i sin avhandling “Periodontal health and disease in two adults populations in Sweden” studerat omfattningen och svårighetsgraden av parodontit och hur förändringar har skett över tid. I samma undersökning har hon också tittat på om individens känsla av sammanhang (KASAM) påverkar parodontit samt om parodontit påverkar individens livskvalitet.

Svenskarna blir allt friskare i munnen

Under 30 års tid har andelen personer utan parodontit ökat. 2013 var 60 procent av de vuxna paradontalt friska. De hade inga skador på tandfästet som var orsakade av tandköttsinflammation. 1983 var det 43 procent av de vuxna i åldern 30-80 år som inte hade någon parodontit.

- Sannolikt beror dessa siffror på långvarigt förebyggande arbete inom svensk tandvård, säger Åsa Wahlin.

Men fortfarande finns en grupp som har svår parodontit. Idag är det cirka 11 procent av befolkningen. En positiv utveckling är dock att även denna grupp behåller fler tänder.

Personer med svår parodontit har sämre livskvalitet

Studien visar att de personer som har svår parodontit upplever sin livskvalitet relaterat till munhälsan som sämre, jämfört med de som inte har någon parodontit.

- Vi vet att parodontit ofta startar i 40-årsåldern, därför är tidig upptäckt och behandling av värde för patientens livskvalitet, säger Åsa Wahlin.

Akademisk avhandling

Åsa Wahlin försvarar sin avhandling på Tandvårdshögskolan i Malmö, fredagen den 28 april 2017, kl 09.15.

Om undersökningen

Studierna bygger på sex olika tvärsnittsstudier med stickprov av slumpvis utvalda vuxna personer. Den ena är en befolkningsundersökning utförd i Skåne 2007. De övriga ingår i en serie tvärsnittsundersökningar, totalt fem stycken i Jönköping som har utförts vart tionde år med start 1973. Gemensamt för alla undersökningarna har varit att kartlägga munhälsan och vårdbehovet i befolkningen. Deltagarna i alla undersökningarna har undersökts av tandläkare både kliniskt och med röntgen. Deltagarna har också fyllt i enkäter med frågor om allmänhälsa, munhälsa, tandvårdsvanor och livsstilsfrågor.

 

Uppdaterad: 2017-04-26
Annica Ekberg, Folktandvårdens kansli, Folktandvården