Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2017-04-28 16.00

Johanna Norderyd disputerar den 12 maj

Johanna Norderyd försvarar sin akademiska avhandling “A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities - Swedish and international perspectives” för avläggande av doktorsexamen i handikappvetenskap.

Johanna Norderyd disputerar den 12 maj
Johanna Norderyd

Disputationen äger rum den 12 maj 2017 kl. 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping University, Jönköping.

Fakultetsopponent är Professor Richard Welbury, School of Dentistry, College of Clinical and Biomedical Sciences, University of Central Lancashire, Preston, U.K.

Övertandläkare Johanna Norderyd har sin tjänst på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Odontologiska Institutionen, Jönköping.

Uppdaterad: 2017-04-26
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården