Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2017-06-07 10.57

Shariel Sayardoust disputerar den 8 juni

Shariel Sayardoust försvarar sin akademiska avhandling “The effect of tobacco exposure on bone healing and the osseointegration of dental implants. Clinical and molecular studies” för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Shariel Sayardoust disputerar den 8 juni
Shariel Sayardoust

Disputationen äger rum den 8 juni 2017 kl. 09:00 i sal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Fakultetsopponent är professor Lyndon F. Cooper, College of Dentistry, University of Illinois, Chicago, USA.

Övertandläkare Shariel Sayardoust har sin tjänst på avdelningen för parodontologi, Odontologiska Institutionen, Jönköping.

Uppdaterad: 2017-06-07
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården