Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2016-05-31 13.55

Höga kostnader för inköp av hjälpmedel

Under det första halvåret 2016 har kostnaderna för inköp av hjälpmedel ökat mycket i vårt län.

I slutet av maj 2016 uppmärksammade HMC på att kostnaderna för inköp av hjälpmedel var mycket högre än föregående år. I samband med detta vidtogs flera olika åtgärder. Trots detta fortsätter utvecklingen.

Därför vill vi ånyo uppmana till användning av begagnade hjälpmedel för att undvika inköp.

Om inte inköpen minskar kraftigt inom kort kommer totalt inköpsstopp att bli nödvändigt.

Läs mer i den bifogade filen nedan.

Uppdaterad: 2016-07-12
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service