Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2016-06-20 13.15

Kompetensutveckling inom hjälpmedelsområdet

Höstens utbildningsprogram är nu klart.

HMC kurser
Höstens kursprogram

Hjälpmedelscentralen arrangerar varje termin många uppskattade kurser för förskrivare. Under den här veckan publicerar vi det kompletta programmet för hösten 2016. Du kan redan nu hitta de flesta kurserna i Lärandekalendern.

På programmet:

  • specialanpassning
  • förskrivarutbildning
  • elektriska rullstolar
  • Bildstöd
  • Alternativa styrsätt
  • Communicate In Print
  • m fl

Du kan se det fullständiga programmet i Lärandekalendern.

Du är välkommen att anmäla dig!

Uppdaterad: 2016-06-23
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service