Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2016-08-24 12.09

Beslutsstöd för prioritering på individnivå vid förskrivning av hjälpmedel

Kurs för nya metodstödjare

Hjälpmedelscentralen bjuder in till utbildning för nya metodstödjare i användning av beslutsstöd för prioriteringar på individnivå vid hjälpmedelsförskrivning.

Metodstödjarens roll är att efter genomgången kurs utbilda sina kollegor på den egna arbetsplatsen.

Utbildningen är två dagar och kommer att ske 6 och 20 oktober 2016.

 

Uppdaterad: 2016-08-25
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service