Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2016-10-05 10.10

Returnera även fästet

Vid retur av tillbehör till hjälpmedel ber vi dig vara observant på om fästet ingår i tillbehöret (om artikeln till exempel heter "...komplett med fäste") och returnera även detta i så fall.

Bifoga även en utskrift från WebSesam där du markerar vilka tillbehör du skickar in.

Uppdaterad: 2016-10-05
Pernilla Lundberg, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service