Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-04-12 8.35

Tack alla som besökte minimässan på Rosenlund 29-30/3.

Vi på hjälpmedelscentralen är mycket nöjda med de här två dagarna.

Minimässa
Minimässa, Rosenlund

Vi tar tacksamt emot synpunkter på de här två mässdagarna. Skicka ett mail till

Uppdaterad: 2017-04-12
Lisa Moberg, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service