Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-05-15 13.02

Ändrade turbilar

Fredagen den 26 Maj utgår turbilen för kunder som vanligtvis har leverans. Istället kommer kunder som har leverans på torsdagar få leverans på fredagen.

Uppdaterad: 2017-05-15
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service