Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-10-02 8.40

Till dig som förskriver lyftselar

Kombinationsdatabasen är inte längre heltäckande

Det krävs kombinationsavtal för att använda olika tillverkares lyftselar på annan tillverkares lyft. Vi har nu i vårt sortiment produkter som inte uppfyller dessa krav.

Läs mer om detta i bifogade dokument.

Uppdaterad: 2017-10-02
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service