Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-11-23 15.21

Leverans av rollatorer

Leveranserna från Human Care flyter på

Rollator Carl-Oskar

Efter många åtgärder och en lång period ser det nu ut som Human Care åter kan leverera samtliga produkter inom avtalad tid. De har vidtagit flera åtgärder under hösten för att förbättra situtionen.

Vi har ytterligare av avstämning med företaget innan jul. Efter detta återgår bevakningen till den normala för inköp och inleveranser.

Uppdaterad: 2017-11-23
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service