Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-01-04 8.49

Vårens kursprogram

Vårens kursprogram finns nu i Lärandekalendern.

Läs mer på denna sida

Uppdaterad: 2018-01-04
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service