Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-06-13 9.41

LabNytt - Ändrade analysrutiner för U-kiralt amfetamin

Analys av kiralt amfetamin i urin används vid frågeställning om sidomissbruk av illegalt amfetamin vid metaminabehandling.

För närvarande  beställs och analyseras u-amfetamin på klinisk kemi i Jönköping i samband med frågeställning om sidomissbruk. Prov för analys av kiralt amfetamin skickas även till klinisk farmakologi på Karolinska universitetslaboratoriet.

Befintliga provhanteringsrutiner och analysutförande är inte optimala. Det har förekommit flera fall där laboratorierna fått olika resultat. Detta leder till svårighet att tolka analyssvar på ett korrekt sätt och innebär högre kostnader för remittenter.

För att undvika detta rekommenderar vi att urinprov skickas till klinisk farmakologi på Karolinska universitetslaboratoriet utan att u-amfetamin beställs och analyseras på klinisk kemi i Jönköping.

Analys av u-amfetamin utförs alltid på Karolinska universitetslaboratoriet i samband med analys av u- kiralt amfetamin. 

Ny rutin gäller från och med 13 juni 2016.

Information om beställning och provtagning hittar du på
http://webbsortiment.rjl.se/Analysis.aspx?service=110269&directlink=true

Kontakt
Laboratoriemedicins kundtjänst
036–32 20 00

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036–32 59 25

 

Uppdaterad: 2016-06-13
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik