Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-10-03 8.00

LabNytt – Analys av P-D-dimer snabbtest återupptas

Från och med 3 oktober 2016 återupptas snabbtest för P-D-dimer (DIMA, Biosynex).

Testet beställs via Länsförsörjning, artikelnummer 17060505.

Mätning av D-dimer bidrar till att utesluta, inte bekräfta, förekomst av venös tromboembolism. Kombinationen av låg klinisk sannolikhet (med poängbaserat diagnostikstöd – Wells score) och negativ D-dimer utesluter med hög sannolikhet förekomst av venös tromboembolism främst hos icke inneliggande patienter.

Användning av P-D-dimer snabbtest ska ske enligt FAKTA rekommendationer för ventrombos och lungemboli.

P-D-dimer snabbtest är en testkassett. Kassettmembranet innehåller guldmärkt anti-D-dimer antikropp. Om D-dimer finns i provet binder det in till den guldmärkta antikroppen och vandrar sedan genom membranet med hjälp av kapillärkraft. Analys ska utföras på plasma i citratrör och det kräver att blodet centrifugeras innan analys.  P-D-dimer snabbtestet har en cut-off på 0,25 mg/L.

Provtagning och provhantering

Buffrat Na-citrat rör, 2,7 mL. Röret ska vara fyllt minst till markeringen på röret. Blandas långsamt minst 10 gånger direkt efter provtagning.  OBS! Kan ej tas kapillärt.

Prov centrifugeras. Centrifugering 10 minuter vid 2400 g alternativt 15 minuter vid 2000 g. Förvaring i rumstemperatur. Om analys ej kan utföras inom 4 timmar, överför plasman till ett plaströr. Centrifugera ytterligare en gång och pipettera sedan över cirka 1 mL till ett nytt plaströr och frys in.

Pris

Oförändrat

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036–32 20 00

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036–32 59 25

Uppdaterad: 2016-09-30
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik