Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-10-27 11.12

LabNytt - EHEC

I november byter mikrobiologilaboratoriet PCR-metod för påvisning av EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli).

Med den nya metoden detekteras stx1, stx2, eaeA-generna samt Shigella/EIEC (enteroinvasiv E. coli). Analysresultatet rapporteras tillsammans med förklarande kommentar.

Kontakt

Laboratorimedicins kundtjänst
036 - 32 20 00

Anna Jonsson Henningsson
Medicinsk ansvarig chef
036 - 32 12 26

Uppdaterad: 2016-10-27
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik