Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-11-29 17.37

LabNytt - Faecesblock för utredning av misstänkta utbrott av tarmsmitta

Från och med 1 december 2016 kan mikrobiologilaboratoriet erbjuda ett nytt analyspaket; Faecesblock (utbrott).

Analyspaketet är i första hand avsett för utredning av misstänkta utbrott av tarmsmitta. Paketet innefattar analyserna Faecesodling, EHEC, Cystor och maskägg, Adeno + Rotavirus, Norovirus och Clostridium difficile.

Beställning görs i ROS under Mikrobiologi/Övrigt.

Kontakt

Anna J Henningsson

 

Uppdaterad: 2016-11-29
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik