Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-12-06 8.53

LabNytt – Analys av P--CK-MB läggs ner

Från och med 13 december 2016 kommer P--CK-MB inte längre att analyseras på något av laboratorierna i Region Jönköpings län.

CK-MB har en lägre sensitivitet och specificitet för hjärtskada jämfört med Troponin T analysen [1] och det finns ingen anledning att i hjärtvården rutinmässigt analysera CK-MB som hjärtskademarkör.

Vid behov av att analysera CK-MB kan prover skickas till Linköping.

Beställning

ROS (kategori: Hjärtmarkörer) alternativt konsultremiss.

Provtagning

EDTA-rör (lila propp) 3 mL

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036–32 20 00

Éva Biró
Överläkare, klinisk kemi
036–32 27 25

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036–32 59 25

 

Referens

  1. Roffi M et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016;37:267-315.

Uppdaterad: 2016-12-06
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik