Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-12-08 17.57

LabNytt - Påvisning av klamydia- och gonokock-DNA

Från och med januari 2017 erbjuds dessa analyser alltid inom ett och samma analyspaket.

Priset för analysen kan därmed reduceras.    

Kontakt

Anna Jonsson Henningsson
Medicinsk ansvarig chef
032 - 32 12 26

Uppdaterad: 2016-12-08
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik