Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-02-01 8.00

LabbNytt - Införande av ny analys för S-Kromogranin A

Från och med 20170201 kommer S-Kromogranin A att analyseras på klinisk kemi i Jönköping.

Indikationer för analys av kromogranin A

  • diagnostik och uppföljning av carcinoida tumörer
  • differentiell diagnostik av andra neuroendokrina tumörer
  • uppföljning och prognosbedömning av avancerad prostata cancer

I dag skickas prover till klinisk kemi i Uppsala där de har en RIA (Radio Immuno Assay) metod för analys av S-Kromogranin A. Vi har utvärderat en analysmetod för Kromogranin A i serum som baseras på så kallad TRACE (Time Resolved Amplified Criptate Emission) teknologi.

Införande av nya metoden innebär ändring i mätenheter (µg/L i stället för nmol/L) och nytt referensintervall för S-Kromogranin A. Detta innebär att resultat med vår metod inte kan jämföras med resultat från Uppsala. Vi rekommenderar inte att använda olika analysmetoder för samma patient.

Referensintervall:

< 102 µg/L.

Provtagning:

4 mL venblod i rör med gel+ koagulationsaktivator med gulpropp.

Pris: 414 sek (samma som Uppsala)

Analysfrekvens: 1 gång/vecka.

Vi uppmanar er att ni makulerar gamla beställningar i ROS för P-Kromogranin A eftersom prov taget i rör med Li-Heparin tillsats kan inte användas för analys av S-Kromogranin.

Kontakt:

Laboratoriemedicins kundtjänst
Telefon: 036–32 20 00

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
Telefon: 036–32 59 25

Thamara Zafirova
Överläkare
Telefon: 036-32 23 88

Uppdaterad: 2017-02-01
Diana Karlquist, Medicinsk diagnostik