Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-03-10 11.40

Driftstörning på laboratorierna för klinisk kemi, mikrobiologi och primärvårdslaboratorierna

På grund av datastopp är det driftstörning på laboratorierna för klinisk kemi, mikrobiologi och primärvårdslaboratorierna inom Region Jönköpings län fredag 10 mars från kl. 9.30.

Beställning av analyser i ROS

Analyser beställs i ROS och beställningen skickas enligt rutin.

Manuella rutiner vid laboratoriet

Driftstoppet medför att akuta beställningar kommer att prioriteras och övriga prover analyseras när datasystemet åter är i drift. De manuella rutinerna innebär att svarstider och svarsrapportering troligen fördröjs.

Analyssvar under driftstopp

Handskrivna analysresultat kommer att levereras via fax.
För aktuella referensintervall hänvisar vi till provtagningshandboken på internet och kumulativ lista i ROS.

Efter driftstopp

Alla papperssvar är kopior och ska kastas när man ser att det finns svar för signering i ROS.
Om inte samtliga beställningar blir besvarade, kontakta kundtjänst.

Felsökning pågår och informationen uppdateras löpande.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036 - 32 20 00

 

 

Uppdaterad: 2017-03-10
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik