Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-03-31 12.10

LabNytt - Nya gränsvärden för positivt testresultat för urinanalys av kannabinoid (U-kannabinoid) från och med 3 april 2017

För att tillämpa nationella rekommendationer vid drogtestning ändras gränsvärden för positivt testresultat U-kannabinoid från 50 ng/mL (samma som µg/L) till 20 µg/L.

Gränsvärde (cut-off) är den koncentration som används för att avgöra om en drogsubstans påvisats i provet eller inte, det vill säga gränsen mellan ett positivt och ett negativt testresultat. Tidigare har vi infört enhetliga gränsvärden för urinanalys av de andra vanligaste narkotikaanalyserna (amfetaminer, bensodiazepiner, kokain och opiater).

På klinisk kemi Jönköping utförs analys av U-kannabinoid med immunokemisk Emit II Plus-metod. Utvärdering av nya gränsvärden 20 µg/L för U-kannaniboid har visat ej acceptabel linjäritet och otillförlitliga resultat för koncentration över 50 µg/L. Detta innebär att vi inte kan rapportera U-kannabinoid/kreatinin kvot som oftast används för uppföljning av känt missbruk av kannabinoid. Laboratoriet fortsätter att rapportera resultat av U-kreatinin.

Laboratorieanalys av droger sker i två steg. Det första steget, en sållningsanalys (screening) utförs på laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov. Vid positivt screeningresultat skickas provet till avdelningen för rättskemi och rättsgenetik (RMV), Linköping, där bekräftande analys utförs. Bekräftande analys är kvantitativ och koncentrationen av drogen eller dess metabolit anges i svaret. Det går att räkna kvoten om man har kvantitativt resultat med hjälp av formel: resultat från kannabinoidverifiering/resultat från kreatinin.

Beställning

ROS (kategori Droger), alternativt remiss 3.

OBS! Specialremiss gäller för drogtest för arbetslivet samt körkortsärenden, se länk Drogtest i urin

Provtagning och provhantering

Oförändrade.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Pris

Oförändrat

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036 - 32 20 00

Inga Zelvyté,
överläkare, medicinsk chef
036-325925

Uppdaterad: 2017-03-31
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik