Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-04-18 16.12

Ändrat analyserande laboratorium för analys av urin Spice (syntetiska kannabinoider) metaboliter från och med 18 april 2017

Alla prover med beställning av U-Spice-metaboliter skickas till Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Rättskemiska avdelningen på Rättsmedicinalverket i Linköping lägger ned metoden på grund av svårigheter att hålla den uppdaterad.

Provtagning

Övervakad provtagning. 8 mL urin.  Minst 5 mL urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.
Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys måndag-torsdag. Tid för analyssvar kan inte redovisas.

Remiss

ROS (kategori: Droger) alternativt konsult/allmän remiss.

Ange på beställningen
- frågeställning
- anamnes

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Provhantering

Förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036- 32 20 00

Uppdaterad: 2017-04-18
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik