Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-04-25 16.14

Effektivare laboratorieprocesser med automatisk provhantering

Införandet av automatiserat system som sorterar och hanterar inkommande prover fortsätter inom laboratoriemedicin och näst på tur är laboratoriet på Höglandssjukhuset Eksjö. När proverna hanteras automatiskt blir svarstiderna både kortare och mer standardiserade, något som kan bidra till att förbättra vårdens processer.

När en klinik eller vårdcentral skickar sina prover till sjukhuslaboratoriet placeras provrören på en transportbana som automatiskt hanterar rören genom olika steg som till exempel ankomstregistrering, sortering och eventuell centrifugering.

Ökad patientsäkerhet

Med automatiserad provhantering ökar spårbarheten för ett enskilt provs väg genom laboratorieprocessen.
- När vi har bättre möjligheter att spåra proverna och härleda eventuella fel till ett visst moment i laboratorieprocessen ökar patientsäkerheten, säger Mai-Britt Gregersen, områdeschef för laboratoriet i Eksjö.   

Över 90 procent av de blod- och urinprover som kommer till sjukhuslaboratoriet kommer att hanteras automatiskt. I framtiden finns möjlighet att även hantera andra provtyper.

- Genom ett automatiserat preanalytisk flöde får vi ett bättre produktionsflöde, en förbättrad arbetsmiljö för personalen på laboratoriet och vi kan tillgodose våra kunders behov av stabila och snabba svarstider på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mai-Britt Gregersen.

Planerad driftstart för det automatiserade systemet på laboratoriet i Eksjö är 27 april 2017.

Kontakt

Mai-Britt Gregersen
Områdeschef laboratoriet Eksjö
010-2435271

Uppdaterad: 2017-04-25
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik