Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-09-12 9.07

LabNytt – Uppdaterade referensintervall för S-Ferritin

Från och med 12 september 2017 kommer referensintervall för S-Ferritin att uppdateras till

Män 

19 - 38 år                            39 - 439 μg/L
38 - 80 år                            46 - 715 μg/L
(1)

Kvinnor    

19 - 50 år                           6,5 - 147 μg/L
50 - 80 år                           6,0 - 363 μg/L
(1)

Barn 

4 - 14 d                              100 - 717 μg/L
15 d - 6 m                          14,0 - 647 μg/L
6 m - 1 år                           8,4 - 182 μg/L
1 - 5 år                               5,3 - 100 μg/L
5 - 14 år                             13,7 - 79 μg/L
14 - 16 år pojkar                 12,7 - 83 μg/L
16 - 19 år pojkar                 11,1 - 172 μg/L
14 - 19 år flickor                  5,5 - 67 μg/L
(2)

Beställning

ROS (kategori: Allmän kemi), alternativt remiss 2.

Provtagning

Rör med gel (4 mL, gul propp).

Svarstid

Inom 3 dygn.

Pris

Oförändrad.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010–242 20 00

Éva Biró
Överläkare, klinisk kemi
010–242 27 25

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
010–242 59 25

Referenser

  1. Adeli K. et al. Complex reference values for endocrine and special chemistry biomarkers across pediatric, adult, and geriatric ages: establishment of robust pediatric and adult reference intervals on the basis of the Canadian Health Measures Survey. Clin Chem. 2015;61:1063-74.

  2. Bailey D. et al. Marked biological variance in endocrine and biochemical markers in childhood: establishment of pediatric reference intervals using healthy community children from the CALIPER cohort. Clin Chem. 2013;59:1393-405.

     

Uppdaterad: 2017-09-12
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik