Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-06-03 11.53

Hantering av vägglöss

Nu finns riktlinjer om hantering av vägglöss.

Vid stark misstanke eller vetskap om att en person har vägglöss i hemmet ska åtgärder vidtas då denne har personlig kontakt med sjukvården.

Hantering av vägglöss inom vård och omsorg

Uppdaterad: 2016-06-03
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion