Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-06-27 14.43

Åtgärder vid stick- och skärskador hos personal och studerande

Nya riktlinjer för hur en stick- eller skärincident eller annan risk för blodburen smitta, som inträffar inom den kommunala vården och omsorgen ska hanteras.

Riktlinjerna följer samma principer som inom hälso- och sjukvårdens i Region Jönköpings län. Vårdcentralerna ansvarar för att ordinera och eventuellt utföra provtagning enligt ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” och avtal med Region Jönköpings län.

Alla incidenter som involverar en indexpatient med känd blodsmitta hanteras av infektionskliniken.

Mer information:  

Åtgärder vid stick- och skärskador hos personal och studerande

Rutiner för vårdcentral och kommun

Uppdaterad: 2016-06-27
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion