Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-11-18 16.15

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien handlar främst om den pågående antibiotikaveckan. Från och med denna vecka kommer varje nyhetsbrev också att innehålla en kort uppdatering om influensaläget.

Antibiotikaveckan

Den internationella antibiotikaveckan pågår just nu och det har varit en hel del uppmärksamhet kring antibiotikaanvändning och resistensutveckling i både svenska och internationella media. Strama i Jönköping har i år valt att främst fokusera sina insatser på antibiotikaanvändningen i slutenvården. Medan primärvården senaste åren har åstadkommit en trend med sjunkande antibiotikaförskrivning har dessvärre inte slutenvården kunnat uppvisa samma positiva utveckling. Under denna och kommande vecka pågår en kampanj på länets sjukhus där vi sprider information om antibiotika bland annat i form av informationskort till förskrivare och så kallade lyckokakor som delas ut i sjukhusrestaurangerna. Varje kaka innehåller en liten papperslapp med ett kortfattat budskap om antibiotika eller vårdrelaterade infektioner.

Läs mer på Stramas hemsida: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22719&nodeId=44227

På TV4, väntrums-tv, Facebook, vår hemsida eller här (nytt fönster)  kan du se vår kampanjfilm med Hans ”ICA-Stig” Mosesson – den vill du inte missa!

Influensa

Influensaaktiviteten ökar något i landet men befinner sig fortfarande på en låg nivå. Länets första fall har konstaterats i de södra länsdelarna, men någon omfattande smittspridning verkar inte ske ännu.

Vaccinationsarbetet pågår för fullt och hittills har mer än 32 000 doser influensavaccin registrerats i Svevac.

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger, samt dominerande influensatyp(er) per säsong

https://www.folkhalsomyndigheten.se/global/amnesomraden/statistik-sjukdomar/veckorapporter-influensa/inflbilder-1617/v45_figur_influensa_pixlr.png

Uppdaterad: 2016-11-18
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion