Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-12-20 12.32

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Infektionssäsongen börjar verkligen vara här nu och kurvorna pekar uppåt för både luftvägsvirus och magsjuka. Trots dessa något dystra siffror vill vi från Smittskydd Vårdhygien passa på att tillönska en god jul och ett gott nytt år! Nyhetsbrevet återkommer i januari.

RS-virus

För RS-virus ses i regel ett mönster med många och tidiga fall vartannat år och senare och färre fall vartannat år. Årets kurva följer hittills den för säsongen 2014/2015 och pekar mot ett tidigt, högt år.

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Influensa

Influensan ökar vecka för vecka, men i regel minskar smittspridningen något under jul- och nyårshelgerna då många håller sig hemma från skola och arbete. Hittills har så gott som samtliga typade fall varit av typen influensa A H3N2 och överensstämmelsen med influensavaccinet är god. Fortsätt vaccinera riskgrupper åtminstone året ut.

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger, samt dominerande influensatyp(er) per säsong.

Norovirus

Även antalet fall av vinterkräksjuka ligger på en hög nivå och siffrorna pekar mot en kraftigare säsong än de senaste åren. Senaste veckorna har det rapporterats flera stora, livsmedelsburna utbrott av norovirus med flera hundra sjuka från skolor i andra delar av landet.

 

Uppdaterad: 2016-12-20
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion