Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-01-20 13.42

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Så här kring årsskiftet ser vi över en del statistik från ifjol, men blickar även fram mot det kommande året. Mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner är ett tydligt exempel på hur statistik hjälpa oss att arbeta på ett patientsäkert sätt. En nyhet på vår hemsida är att man nu kan hitta sammanställningar av länets tuberkulosfall.

Vårdhygien

Alla enheter inom sjukhusvård, primärvård och folktandvård skall mäta följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Fortfarande fattas det uppgifter från vissa håll, men antalet mätande enheter ökar vilket är glädjande. Att mäta fäster uppmärksamhet på dessa rutiner som vi vet minskar smittspridning och till och med räddar liv. Mätresultaten kan sedan användas som utgångspunkt för förbättringar. Om ni behöver hjälp med att komma igång att mäta eller att analysera eller förändra era resultat så är Vårdhygien gärna behjälpliga. På hemsidan finns också en rad olika sätt att arbeta med dessa frågor samlade i den så kallade Verktygslådan. Här finns tex affischer, bildspel, diskussionsfilmer och patientfall som är fritt att använda – gå in där och se vad du kan ha nytta av.

Tuberkulos

Statistik över länets tuberkulosfall 2015 och 2016 finns nu publicerade på hemsidan. Under 2016 diagnosticerades 17 fall av tuberkulos. Mer uppgifter om åldersfördelning, smittland, sjukdomslokalisation, läkemedelsresistens m.m. hittar du här.

Influensa

Influensan verkar nu minska i norra Sverige, men här i Götaland ser vi fortfarande en ökning. Senaste veckan har 17 fall diagnosticerats i länet.

Färgskalan symboliserar antalet laboratorieverifierade influensafall per 100 000 invånare och baserar sig på den anmälningspliktiga influensan A och B. I län markerade med vitt har inga influensafall diagnosticerats. Observera att antalet tagna prover varierar mellan län och över tid och påverkar starkt antalet fall som diagnosticeras.

 

 

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) i Sverige per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Uppdaterad: 2017-01-20
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion