Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-02-02 16.24

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensan ökar fortfarande i länet, även om toppen verkar vara passerad på nationell nivå. Vi passar även på att flagga för två mer ovanliga luftvägsinfektioner som belyser vikten av att fråga efter reseanamnes och eventuell fågelkontakt vid misstänkt lunginflammation.

Influensa

Förra veckan diagnosticerades 23 fall av influensa i länet, vilket är flest hittills den här säsongen. Samtliga fall hittills är influensa A, men troligen kommer influensa B att dyka upp senare under säsongen. Antagligen närmar vi oss väl kulmen på årets influensaepidemi även i vårt län.

Laboratorieverifierad influensa i Jönköpings län:

Laboratorieverifierad influensa i Sverige:

Legionella i Dubai

I flera europeiska länder, inklusive Sverige, har det noterats ett ökat antal fall av legionella-pneumoni hos återvändande resenärer från Dubai. Den exakta smittkällan är inte fastställd, men legionellabakterien lever i vatten och sprids via inandning av aerosoler från duschar, bevattningsanläggningar, kyltorn eller liknande.

Papegojsjuka

Sedan november har ca 20 personer i Sverige, varav två i Jönköpings län, smittats av papegojsjuka. Det är ovanligt att så många rapporteras under så kort tid. Papegojsjuka, även kallat ornithos eller psittacos, kan överföras mellan fåglar och människor och orsakas av bakterien Chlamydia psittaci (Chlamydophila). Smittämnet förekommer främst i fåglarnas avföring och kan spridas till människa via damm från intorkad avföring i luften. De flesta som smittas får en lindrig sjukdom som liknar influensa, men allvarliga fall av lunginflammation förekommer. Många av dem som insjuknat nu uppger att de kommit i kontakt med avföring från vilda fåglar, framförallt genom hantering av fågelbord.

Uppdaterad: 2017-02-02
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion