Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-04-06 15.51

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev handlar om allvarliga sjukdomar som vi kan förebygga med vaccin.

Gula febern

I Brasilien pågår en epidemi av gula febern som successivt drar sig allt längre österut, mot landets atlantkust. Totalt har 1987 misstänkta och 574 bekräftade fall rapporterats sedan december 2016, med en dödlighet på 33 % bland bekräftade fall. WHO uppdaterar successivt sina vaccinationsrekommendationer och antalet områden där vaccination rekommenderas har nu utvidgats ytterligare, till att bla inkludera storstaden Rio de Janeiro. I stort sett är det nu bara stadsmiljö i São Paulo och landets nordöstra delar som undantas från rekommendationen som du kan läsa i sin helhet här.

Mässling

Vinterns mässlingsutbrott i Stockholm, där tolv personer smittades främst genom vårdkontakter, är nu över. Däremot dök det där upp ett nytt fall denna vecka som haft ett flertal vårdkontakter i smittsam fas, så fler fall kan vara att vänta. Det senaste fallet var smittat på Bali där det nu pågår ett stort mässlingsutbrott. Även på flera håll i Europa sprids mässling. Värst drabbat är Rumänien med ca 4 000 fall och 17 döda barn på grund av mässling, men även Tyskland, Italien och Belgien har haft hundratals fall vardera.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling och en planerad utlandsresa är ett bra tillfälle att se över sitt skydd. Genomgången mässling eller två doser vaccin ger livslång immunitet. De som främst riskerar att vara oskyddade är barn <18 månader eller individer födda på 1970-talet, se tabell nedan. För barn som ska resa utomlands och ännu inte hunnit få sin första dos MPR-vaccin bör första dosen tidigareläggas, läs mer om detta här.

Uppdaterad: 2017-04-06
Malin Bengnér, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion